Συνεργατης

Αλεξάνδρα Π. Τσατσούλη

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

+30 210 3390 645
atsatsouli@lytraslaw.com

Βιογραφικό

Η Αλεξάνδρα Τσατσούλη είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις.

Εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2022 και δραστηριοποιείται τόσο συμβουλευτικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Αναλαμβάνει κυρίως εταιρικούς πελάτες, ειδικά υποθέσεις εμπορικού δικαίου για μεγάλες επιχειρήσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εύρος υποθέσεων, ειδικά για ζητήματα εταιρικού δικαίου όπως σύσταση εταιρειών και τήρηση εταιρικών συμβάσεων.

Επιπλέον, η Αλεξάνδρα Τσατσούλη εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα το «Νέο Δίκαιο της Πώλησης».

Εκπαίδευση

Υποψήφια Διδάκτωρ (Jur. Dr. Candidate)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Μεταπτυχιακό (LL.Μ.)
Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Γλώσσες

Ελληνικά

Αγγλικά

Πολωνικά

Γερμανικά

+30 210 3390 645
atsatsouli@lytraslaw.com

Τομείς Εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικές Εταιρείες