Διαχειριστής Εταίρος

Θεόδωρος Σ. Λύτρας

Επίκουρος Καθηγητής • Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Βιογραφικό

Ο Θεόδωρος Σ. Λύτρας είναι Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα Α’ Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Θεόδωρος Λύτρας έχει λάβει το πολιτιστικό βραβείο «OBAG Kulturpreis» 1992 για την διδακτορική διατριβή με θέμα: «Zivilrechtliche Haftung für Umweltschäden». Το βραβείο αυτό απονέμεται στις καλύτερες διδακτορικές διατριβές των Πανεπιστημίων Regegnsburg και Passau, ανεξαρτήτως επιστημονικού κλάδου, μετά από πρόταση των Συγκλήτων.

Έχει υπάρξει κεντρικός ομιλητής σε πλειάδα συνεδρίων και ημερίδων και έχει μετάσχει σε πλήθος ομιλιών. Στο νομικό του έργο συγκαταλέγεται επίσης πλούσια αρθρογραφία και συμβολές.

Εκπαίδευση

Διδακτορικό (Jur. Dr.)

Universität Regensburg

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Universität Regensburg

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Γλώσσες

Ελληνικά

Γερμανικά

Αγγλικά

Γαλλικά


Συγγραφικό Έργο

Zivilrechtliche Haftung für Umweltschäden

Διδακτορική Διατριβή

Dunker & Humblot Verlag, Berlin/New York, 1995

Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Σύμβαση Προμήθειας

2017


Άρθρα – Συμβολές

Ο Γερμανικός Νόμος περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από τη Ρύπανση του Περιβάλλοντος

ΠερΔικ 1997

Τράπεζες και Χρηματιστήριο – Όψεις της Σημερινής Πραγματικότητας

Εισήγηση στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο του Συνδέσμου Εμπορικού Δικαίου, Δελφοί 1999)
στον τόμο «Χρηματιστήριο και Ελληνικό Δίκαιο»

Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2000

Übertragung von Investmentanteilen oder Wertpapiere unter Ausnutzung einer Verfügungsvollmacht

Besprechung des Urteils des BGH v. 4.2.1999 nach dem griechischen Recht

European Review of Private Law (ERPL), 2002

Συστηματική – τελολογική ερμηνεία διατάξεων του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν από μεταβολές στην προσωπική σύνθεση της Ε.Π.Ε.

ΧρΙΔ, 2002

Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Αστική Ευθύνη

Digesta, 2003

Ζητήματα Αιτιότητος Επί του Αστικού Αδικήματο

στον τόμο «Διασυνοριακή Ρύπανση- Εσωτερική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Διάσταση»

Επιμ. Αντ. Μπρεδήμας, 2006


Ομιλίες

Εισήγηση σε ημερίδα της Ενώσεως Αστικολόγων στο Αγρίνιο

με θέμα: «Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Αστική Ευθύνη»

Μάιος 2003

Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων

με θέμα: «Ζητήματα Αστικής Ευθύνης των Νοσοκομείων»

2005

Εισήγηση σε Ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων στην Χίο

με θέμα: «Ζητήματα Αστικής Ευθύνης Δημοσίων και Ιδιωτικών Κλινικών»

με θέμα: «Ζητήματα Αστικής Ευθύνης Δημοσίων και Ιδιωτικών Κλινικών»

Συμμετοχή – Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Εισηγήσεις σε Θέματα Αστικής Ιατρικής Ευθύνης

Γ΄ Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟ», 2009-2016

Συμμετοχή – Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Εισηγήσεις σε Θέματα Αστικής Ευθύνης Οδοντιάτρων

2010-2014

Εισήγηση σε Ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου

με θέμα: «Αστική Ευθύνη Ιατρών»

Ιούνιος 2007

Τομείς Εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Ιατρικό Δίκαιο

Δίκαιο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κληρονομικό Δίκαιο