Συνεργάτης

Σωτήρης Λύτρας

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Portrait of Sotiris Lytras
+30 210 3390 645
sotiris@lytraslaw.com

Βιογραφικό

Ο Σωτήρης Λύτρας είναι δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις.

Είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.)”Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Σωτήρης Λύτρας πραγματοποίησε την άσκησή του στη δικηγορική εταιρεία μας. Διαθέτει πείρα στο δίκαιο των εμπορικών εταιρειών, έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων ίδρυση εταιρειών, εταιρικούς μετασχηματισμούς, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις, ζητήματα κεφαλαιοποίησης νεοφυών επιχειρήσεων, και αρωγή στη διοικητική οργάνωση. Ακόμη, ασχολείται με υποθέσεις ασφαλιστικού δικαίου και αστικής ευθύνης ιατρών

Η κλίση του στον τεχνολογικό κλάδο του έχει επιτρέψει να εντρυφήσει σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, και εταιρικής συμμόρφωσης, καθώς και να διεκπεραιώσει καταχωρίσεις σημάτων και ευρεσιτεχνιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό (EUIPO), και παγκόσμιο επίπεδο (WIPO).

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. – “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (M.Sc.)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Γλώσσες

Ελληνικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Sotiris Lytras
+30 210 3390 645
sotiris@lytraslaw.com

Τομείς Ενασχόλησης

Εμπορικές Εταιρείες

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Προσωπικά Δεδομένα

Πνευματική Ιδιοκτησία