Σύμβουλος

Πόλυ Γάκη

Δικηγόρος

+30 210 3390 645
pgaki@lytraslaw.com

Βιογραφικό

Η Πόλυ Γάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Συνεργάζεται με τη δικηγορική μας εταιρεία, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή

Master in Business Administration

London Business School

Master of International Healthcare Management, Economics and Policy

SDA Bocconi, School of Management

Γλώσσες

Ελληνικά

Αγγλικά

Ιταλικά

+30 210 3390 645
pgaki@lytraslaw.com

Τομείς Εξειδίκευσης

Δίκαιο Εταιρειών

Εξυγείανση Επιχειρήσεων