Ασκούμενη

Ιωάννα Λύτρα

Ασκούμενη Δικηγόρος

+30 210 3390 645
joanna@lytraslaw.com

Βιογραφικό

Η Ιωάννα Λύτρα είναι ασκούμενη δικηγόρος.

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή

Γλώσσες

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

+30 210 3390 645
joanna@lytraslaw.com

Τομείς Ενασχόλησης

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Ασφαλιστικό Δίκαιο