Συνεργάτης

Ιάσων Πισιμίσης

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Iason Pisimisis
+30 210 3390 645
iasonpisimisis@lytraslaw.com

Βιογραφικό

Ο Ιάσων Πισιμίσης είναι δικηγόρος, διορισμένος στο Πρωτοδικείο.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ιάσων ολοκλήρωσε την άσκησή του στη δικηγορική μας εταιρεία. Έχει εμπειρία στο εταιρικό και ασφαλιστικό δίκαιο και χειρίζεται υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης. Στη μεταπτυχιακή του διατριβή ασχολήθηκε με το θέμα «Η εφαρμογή της θεωρίας του αντικειμενικού καταλογισμού στο πλαίσιο της ποινικής ιατρικής ευθύνης».

Επιπλέον, ο Ιάσων ασχολείται ενεργώς με το δίκαιο της ενέργειας, πραγματοποιώντας ενδελεχή έρευνα σε πλήθος υποθέσεων .

Ο Ιάσων ξεχωρίζει για την αφοσίωσή του και την προσήλωσή του στην αριστεία θέτοντας πάντοτε σε προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Εκπαίδευση

Certificate of Further Education in Law and Economics

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Μεταπτυχιακό (LL.Μ.)
Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Minor
Shipping Management

The American College of Greece, Deree

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Γλώσσες

Ελληνικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Iason Pisimisis
+30 210 3390 645
iasonpisimisis@lytraslaw.com

Τομείς Ενασχόλησης

Δίκαιο της Ενέργειας

Ποινικό Δίκαιο

Δίκαιο Αλλοδαπών

Ασφαλιστικό Δίκαιο