Εταίρος

Ευάγγελος Σ. Λύτρας

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

+30 210 3390 645
evangelos@lytraslaw.com

Βιογραφικό

Ο Ευάγγελος Σ. Λύτρας είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής (LL.B.)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Γλώσσες

Ελληνικά

Γερμανικά

Αγγλικά

+30 210 3390 645
evangelos@lytraslaw.com

Τομείς Εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο