Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης

Αναζητούμε ένα άτομο με όρεξη, οργανωτικές δεξιότητες, και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για την πλήρωση θέσης γραμματέως.

Τοποθεσία: Ακαδημίας 32, 10672 Αθήνα

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης (on site)

Η Λύτρας και Συνεργάτες είναι δικηγορική εταιρεία με πολυετή δικαστηριακή πείρα. Ασχολούμαστε κυρίως με υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Αρμοδιότητες

  • Γραμματειακή υποστήριξη γραφείου
  • Εβδομαδιαία οργάνωση εργασιακής ύλης
  • Αρχειοθέτηση υποθέσεων και ταξινόμηση βιβλιοθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

  • Κατοχή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής γραμματέων ή πτυχίου ΑΕΙ
  • Άριστη γνώση Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)
  • Καλή γνώση αγγλικών (Επίπεδο Β2 – Proficiency)
  • Αντίληψη βασικών Νομικών και Λογιστικών εννοιών
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο

Πώς να κάνετε αίτηση

Για να κάνετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@lytraslaw.com.